"Kod bir dil gibi konuşur, programlarımızı hayata geçirir." ??????????